Windows Presentation Foundation to technologia znajdująca się w Framework 3.0, systemie zapewniającym nowy model programowania zarządzanego kodu dla systemu Windows. Oprócz zalet .NET Framework 2.0 oferuje innowacyjne sposoby tworzenia aplikacji wyróżniające się wizualnie atrakcyjnym interfejsem użytkownika, bezproblemowym współdziałaniem z innymi technikami oraz możliwością obsługi wielu różnych procesów biznesowych.

Przeczytaj więcej...