Praktyka pokazuje, że znaczną cześć zadań administracyjnych można zautomatyzować i w tym kierunku idą zmiany proponowane przez firmę Microsoft w systemie SQL Server 2005. Okazuje się, że istnieje narzędzie, które pozwala administratorom (i nie tylko) baz danych na szybkie sprawdzenie, czy serwer baz danych jest skonfigurowany zgodnie z rekomendacjami firmy Microsoft. Narzędzie to nazywa się Microsoft SQL Server Best Practices Analyzer 2.0.

 Autor:

Damian Widera (MCT i MCSD.NET)
Od 6 lat zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i wdrażaniem aplikacji wykorzystujących platformę .NET. Obecnie pracuje jako project manager oraz konsultant z zakresu .NET oraz baz danych dla ezUniverse LLC z siedzibą w Needham, MA. Poprzednio zatrudniony m.in. jako trener dla Logotec Engineering. Posiada certyfikaty firmy Microsoft : MCT i MCSD.NET.

  • Przeczytaj artykuł
  • Zobacz inne artykuły