Wraz z wieloma zmianami, w nowym systemie pojawiły się i takie, które choć na pewno pomocne – wymagają niejednokrotnie zmiany sposobu myślenia. Przykładem takich zmian są funkcjonalności związane z wykonywaniem kopii zapasowych i ich odtwarzaniem. Zgodnie z ideą Windows Vista, aby zobaczyć co system ma do zaoferowania w zakresie kopii zapasowych, najprościej wpisać „backup” w menu start.

Autor:

Grzegorz Tworek (Konsultant ISCG)
Inżynier systemowy, komputerowiec w drugim pokoleniu. Od wielu lat aktywnie promuje idee związane z bezpieczeństwem informatyki, zwłaszcza w powiązaniu z systemami Microsoft. Autor artykułów i książek na temat security, prelegent na rozmaitych konferencjach. Aktywnie uczestniczy w działaniach SEClub. Równie duży zapał do tworzenia jak i do psucia systemów sprawia, że w projektach najchętniej uczestniczy jako audytor.