Domyślnie filtrowanie połączeń na serwerze Edge Transport jest włączone dla nieuwierzytelnionych wiadomości przychodzących z Internetu. Wiadomości te traktowane są jako wiadomości zewnętrzne.

Przeczytaj więcej...