Używając SQL Server Management Studio, można utworzyć własne szablony, rozwiązania i projekty skryptu oraz zapisywać i wypisywać pliki z kontroli źródłowej.

Przeczytaj więcej...