Platforma SQL Server Management Studio jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym do tworzenia i edytowania procedur składowanych i skryptów w językach Transact-SQL, MDX, XMLA, XML, zapytań bazy danych SQL Server 2005 Compact Edition oraz poleceń SQLCMD. Narzędzie Query Editor służące do pisania w języku Transact-SQL jest podobne do poprzednich wersji SQL Server Query Analyzer, jednakże posiada nowe funkcje, które omówimy w niniejszej lekcji.

Przeczytaj więcej...