Funkcja wyszukiwania pomocy programu SQL Server 2005 potrafi przeszukiwać sieć również poza witryną Books Online. Kiedy funkcja ta jest włączona, użytkownicy mogą przeszukiwać całość witryny MSDN Online łącznie ze stronami społeczności użytkowników SQL Server. Możliwe jest skonfigurowanie stron, do których wyszukiwarka powinna mieć dostęp z linku Help Options na stronie Search lub na stronie opcji SQL Server Management Studio.

Przeczytaj więcej...