Niniejszy dokument opisuje, jak zarządzać katalogami wirtualnymi usługi Outlook Web Access z poziomu Exchange 2007.

  • Więcej...
  • Centrum rozwiązań TechNet