Dokumenty w postaci cyfrowej zawsze stwarzały jeden podstawowy problem, związany z prawem autorskim czy też poufnością informacji. Można było do woli je kopiować, edytować i rozpowszechniać. Z pomocą przychodzi nam funkcja IRM będąca elementem pakietu Office 2007.

Przeczytaj więcej...