W oprogramowaniu Microsoft Office 2007 wprowadzono nowe formaty zapisu plików, oparte o standardy rozszerzalnego języka znaczników XML. Nowy sposób zapisu plików podnosi ich funkcjonalność, bezpieczeństwo i programowalność.

  • Więcej...
  • Centrum rozwiązań TechNet