Nowy sposób uwierzytelnienia pozwala na zainstalowanie ISA 2006 na serwerze wolnostojącym bez konieczności konfiguracji serwera RADIUS, jak również na uwierzytelnianie użytkowników w domenach, z którymi nie ma zestawionych relacji zaufania. Pozwala to na dostęp do skomplikowanego środowiska.