Niezależnie od wielkości, każde przedsiębiorstwo potrzebuje do efektywnego działania informacji. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, szybko okaże się, że trzeba skorzystać z danych znajdujących się w różnych systemach i w różnych lokalizacjach, oraz że dane zapisane są w różnych formatach - w systemach transakcyjnych (finansowo-księgowym, magazynowym, kadrowo-płacowym) i w plikach Excel’a, Access’a, tekstowych, w XML-u i w wielu innych.

W dużych przedsiębiorstwach stosowanym od lat sposobem konsolidacji danych na potrzeby raportowe jest zbudowanie hurtowni danych. Podczas przenoszenia dane są poddawane obróbce – są czyszczone, doprowadzane do spójnej postaci oraz agregowane. Pozostaje pytanie: czy hurtownia danych jest w stanie zaspokoić w najlepszy sposób potrzeby wszystkich użytkowników i czy użytkownicy powinni odwoływać się bezpośrednio do hurtowni. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w perspektywie największych firm.

Autor: 

Paweł Borowiecki
W roku 1995 skończył studia o specjalności Metody Numeryczne i Programowanie na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. W latach 1998-2000 był zaangażowany w prace analityczne, projektowe i programistyczne w firmie CenData (Holandia) przy tworzeniu oprogramowania wspomagającego prace szpitali i praktyki lekarza rodzinnego. Od lipca 2000 pracuje w polskim oddziale Microsoft. Zajmuje się serwerem SQL, Analysis Services i narzędziami programistycznymi oraz jest szefem zespołu technicznego wsparcia sprzedaży rozwiązań biznesowych.

  • Przeczytaj artykuł
  • Zobacz inne artykuły