Poradniki zabezpieczeń Microsoft stanowią suplement do Biuletynów zabezpieczeń. Dotyczą tych zmian w dziedzinie zabezpieczeń, które nie wymagają wydawania biuletynów, ale wciąż mogą wpłynąć na ogólne bezpieczeństwo klientów. Poradniki umożliwiają przekazywanie informacji na temat problemów, które nie mogą zostać sklasyfikowane jako usterki i nie wymagają wydawania biuletynów zabezpieczeń.