Spośród wielu sposobów rozszerzania i dostosowywania do własnych potrzeb aplikacji platformy Office 2007, to właśnie Visual Studio Tools for Office wydaje się być rozwiązaniem o największych możliwościach, a przy tym najwygodniejszym w użyciu. Dzięki tej sesji dowiesz się: jak automatyzować przetwarzanie dokumentów Office 2007, jak osadzać w dokumentach Word’a i arkuszach Excel’a kontrolki WindowsForms, o współpracy z ADO.NET i zasilaniu kontrolek danymi, jak tworzyć rozszerzenia dokumentów i szablonów Word’a i arkuszy Excel’a 2007 ( w tym jak tworzy się paski zadań „Task panes” i „Ribbons”), jak osadzić w dokumencie własne dane przy użyciu „Data Islands”, jak tworzyć rozszerzenia aplikacji (Add-ins) pakietu Office 2007, o automatyzacji wykresów i tabel przestawnych, o aspektach bezpieczeństwa dokumentów przy użyciu VSTO, oraz o tym co należy wiedzieć o wdrażaniu rozszerzeń VSTO.

Prezenter: 

Bartosz Kierun
Microsoft Certified Trainer [Integral Technologies]
Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem platformy .NET przy użyciu języków C# oraz VB.NET. Interesuje się również technologiami opartymi o język XML (w tym Web Services i WCF) oraz architekturą SOA. Od kilku miesięcy zajmuje się zgłębianiem tajników platformy MS Office SharePoint Server 2007 oraz MS Office 2007. Posiadacz tytułów MCSD, MCDBA, MCT oraz Ekspert.NET. Bardzo dobra znajomość baz danych MS SQL Server (OLTP, OLAP). Prowadzi szkolenia w firmie Integral Technologies dotyczące tworzenia aplikacji Windows Forms oraz ASP.NET, również z wykorzystaniem architektur rozproszonych oraz programowania baz danych (głównie SQL Server 2000 oraz 2005).