Dzięki Windows System Resource Manager można zarządzać dowolną liczbą aplikacji na komputerze, lub kontami użytkowników komputerów, na których zainstalowano program Terminal Services.