PMI/PMBok i PRINCE2 versus MSF for Agile Software Development - ewolucja czy rewolucja? Przy okazji prac nad Visual Studio Team System Microsoft po raz pierwszy zaproponował zarówno narzędzie, jak i metodykę wspierającą pracę zespołów realizujących projekty informatyczne – Microsoft Solution Framework v. 4.0 for Agile System Development. Microsoft nie próbuje konkurować z twórcami „formalnych” metodyk, takich jak PMBoK czy PRINCE2, których uzupełnieniem była poprzednia wersja MSF (do wersji 3.1). Identyfikując się z sygnatariuszami tzw. „agile manifesto”, Microsoft zaproponował w pełni dojrzałą metodykę klasy „Agile 2”. Dlaczego tak się stało? Dla jakich projektów warto użyć PMBoK (razem z MSF v. 3.1), PRINCE2, a kiedy MSF for Agile System Development? Jakie relacje zachodzą pomiędzy nową metodyką Microsoft, a VSTS? Sesja ma odpowiedzieć na postawione wyżej pytania.

Prezenter: 

Tadeusz Golonka
Microsoft Regional Director [Tadeusz Golonka, BPD sp. z o.o.]
Zrealizował pełny cykl budowania polskiego przedsiębiorstwa informatycznego - od podstaw aż do najbardziej udanej fuzji na polskim rynku IT. Współautor i współarchitekt popularnych pakietów do zarządzania i księgowości – CDN Klasyka, CDN Opt!ma, CDN XL. Aktualnie doradca, konsultant, coach, gościnny wykładowca akademicki. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami i wykorzystaniem nowych technologii informatycznych do realizacji celów strategicznych. Od 12 lat aktywnie współpracuje z Microsoft Polska, od 2003 roku pełni również honorową funkcję Microsoft Regional Director w Polsce.