Nasza definicja kostki analitycznie nie zawiera jeszcze danych. Aby zbudować kostkę funkcjonalnie działającą musimy, dokonać wygenerowania odpowiednich struktur danych, będącymi istotą mechanizmów analitycznych. Są to wszelkie agregacje związane z wymiarami naszej kostki. Proces ten pobiera dane i dokonuje budowy struktury bazy danych OLAP (ang. On-Line Analitical Processing). Charakterystyczną cechą tego typu struktur bazodanowych, jest ich zoptymalizowanie w zakresie odczytu danych. Budowę kostki możemy wymusić na kilka sposobów.

Autor: 

Tomasz Skurniak
Doświadczony projektant systemów informatycznych opartych o technologię Microsoft, Active Directory, rozwiązania pracy grupowej oraz infrastrukturę PKI. Prowadzi projekty oraz szkolenia związane z mechanizmami analizy danych opartych o hurtownie danych. Przygotowuje wdrożenia związane z mechanizmami data mining w systemach biznesowych. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zaawansowanych technologii informatycznych. Obecnie zajmuje się głównie technologiami baz danych i ich optymalizacją.