Tematem niniejszej lekcji jest tworzenie scenariusza ukierunkowanej kampanii e-mailowej. Użytkownik, który wykona przedstawione poniżej polecenia, uzyska: zestaw modeli eksploracji, zawierający sugestie dotyczące najbardziej obiecujących pozycji z listy potencjalnych klientów oraz listę bieżących klientów, pogrupowaną w klastry.