Nowa wersja Systems Management Server jest już dostępna w postaci Beta. Jakie są jej najważniejsze nowe funkcje oraz usługi sieciowe? Podczas naszej sesji zapoznasz się z nową konsolą administracyjną Configuration Manager 2007, umożliwiającą inwentaryzację sprzętu, dystrybucję oprogramowania, generowanie raportów oraz zdalną pomoc na stacjach roboczych i urządzeniach mobilnych.

Prezenter
Paweł Wolański
Konsultant [ISCG]
Inżynier systemowy i trener Microsoft. Jest konsultantem w firmie ISCG Sp. z o.o. Specjalizuje się w rozwiązaniach do zarządzania infrastrukturą IT oraz technologiach wirtualizacji serwerów. Od wielu lat uczestniczy we wdrożeniach w dużych i średnich przedsiębiorstwach.

Prezenter
Łukasz Mazur
Administrator systemów [Pioneer Pekao TFI S.A]
Od kilku lat zatrudniony w Zespole ds. Infrastruktury Informatycznej. W codziennej pracy zajmuje się eksploatacją systemów i aplikacji opartych na technologii Microsoft. Sprawuje opiekę m.in. nad System Management Server 2003.