Celem sesji będzie wskazanie użytkownikom analogii i różnic, istniejących między systemami Oracle a systemem Microsoft SQL Server 2005, by użytkownicy systemów Oracle mogli wykorzystać swoje umiejętności do zarządzania bazami danych w systemie SQL Server 2005. Omówione zostaną także możliwości współpracy tych systemów oraz możliwości migracji baz danych z Oracle do SQL Server.

Prezenter
Paweł Potasiński
Microsoft Certified Trainer [ABC Data]
Zatrudniony w ABC Data Centrum Edukacyjne od roku 2003, gdzie prowadzi szkolenia głównie z zakresu administracji i programowania SQL Server 2000/2005 oraz programowania na platformie .NET. Wcześniej od roku 2000 prace głównie przy projektach aplikacji webowych i serwerach baz danych (m.in. SQL Server 7.0 i SQL Server 2000). Posiada certyfikaty firmy Microsoft, m.in.: MCDBA, MCSD, MCITP i MCT.