Przeniesienie produkcyjnej bazy danych z jednego serwera na inny to trudna i ryzykowna operacja. W ramach pierwszej części sesji przedstawię najczęściej występujące podczas migracji baz danych problemy i spróbuję Państwa przekonać, że stosując się do zaleceń Microsoft Solutions Framework części z nich można uniknąć, a pozostałe - rozwiązać. Następnie krótko porównam - z perspektywy migracji - SZBD Oracle i SQL Server. W drugiej części sesji zademonstruję jak użyciu SQL Server Migration Assistant zautomatyzować proces migracji i w ciągu 30 minut ocenić koszty migracji, przekonwertować schemat baz danych, przenieść dane, przekonwertować logikę aplikacyjną i zweryfikować poprawność całej migracji.

 
Prezenter
Marcin Szeliga
Microsof
t Certified Trainer [CSS S.A]
Niedawno wyróżniony tytułem MVP w kategorii Windows Server System – SQL Server. W ciągu ostatnich 10 lat pracował jako administrator, nauczyciel, redaktor w wydawnictwie informatycznym, programista, a ostatnio — jako wykładowca Microsoft (w 2004 drugi najlepszy trener technologii programistycznych w Polsce). Autor kilkudziesięciu książek, artykułów i webcastów oraz właściciel zestawu poważnie brzmiących certyfikatów —MCP, OCP, MCP+I, MCSE, MCSE + Security, MCSD, MCDBA, MCTS, MCT, MVP.