443 portunun dışında SSL bağlantı gerektiren web siteleri veya uygulamalar ISA Server veya TMG Server üzerinden bağlantı kurmak istediğinizde boş bir ekran veya “page cannot be displayed” şeklinde bir uyarı ile karşılaşabilirsiniz.

Bunun sebebi ise ISA Server ve TMG Server sadece 443 ve 563 portları üzerinden SSL bağlantı kurulmasına izin vermektedir.

Eğer custom olarak bir port üzerinden SSL bağlantı kurulmasını istiyorsanız aşağıdaki scripti düzenleyerek çalıştırmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki scripti bir text editor’e yapıştırın. Ve dosya uzantısını vbs olacak şekilde yeninden adlandırın. Dosyayı çift tıklayıp çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Örnekde 8443 portu üzerinde SSL bağlantı kurulmasını belirttim. Siz hangi port üzerinden işlem yapmak isterseniz bu port numarasını 8443 yerine yazın ve script’i çalıştırın.

---------------------------------------------------------------------------

AddSSLPort8443.vbs içeriği

========================

Dim root

Dim tpRanges

Dim newRange

Set root = CreateObject("FPC.Root")

Set tpRanges = root.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges

set newRange = tpRanges.AddRange("SSL 8443", 8443, 8443)

tpRanges.Save

---------------------------------------------------------------------------

Yapılandırdığınız SSL portlarını ISA Server üzerinde görüntülemek isterseniz aşağıdaki script’i çalıştırabilirsiniz.

---------------------------------------------------------------------------

TestSSLPort.vbs içeriği

=====================

Dim root

Set root = CreateObject("FPC.Root")

Dim isaArray

Dim tpRanges

Dim tpRange

Set isaArray = root.GetContainingArray()

Set tpRanges = isaArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges

For Each tpRange In tpRanges

WScript.Echo tpRange.Name & ": " & tpRange.TunnelLowPort & "-" & tpRange.TunnelHighPort

Next

---------------------------------------------------------------------------

blog3

Scripti çalıştırdığınızda yukarıdaki gibi pop-up pencereleri açılacaktır ve içeriğinde hangi portların SSL kullanımına izin verdiğini gösterecektir.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki makaleyi inceleyebilirsiniz.

Blank page or page cannot be displayed when you view SSL sites through ISA Server or Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;283284

Yavuz YILMAZ