29 lipca został wycofany z Download Center, Exchange 2013 Cumulative Update 2 (15.0.712.22) i zastąpiony jego nową wersją (15.0.712.24). Można go pobrać z Download Center . Ma to związek z problemem, który wystąpił w ostatnim CU, dotyczącym możliwej utraty uprawnień na folderach publicznych w przypadku przeniesienia skrzynki Public Folder (http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/07/12/e2013-rtm-cu2-issue-public-folder-permissions-loss-after-pf-mailbox-move.aspx). Nowy Cumulative Update 2 jest pełną instalacją serwera Exchange 2013, która nie zawiera już powyższego problemu.

Cumulative Update 2 (wersja: 15.0.712.24) może być zainstalowany na serwerze Exchange 2013 RTM, CU1 i CU2 w wersji 15.0.712.22. Uwaga: przed instalacją nowego CU2 nie należy odinstalowywać istniejącego Cumulative Update, ponieważ spowoduje to odinstalowanie całego serwera Exchange.