Portale internetowe w oparciu o SharePoint Server 2013

Portale internetowe w oparciu o SharePoint Server 2013

  • Comments 1
  • Likes

Wprowadzenie

Od lat, SharePoint jest szeroko wykorzystywaną platformą służącą do budowy witryn intranetowych, wyszukiwarek oraz systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Od wersji 2007, SharePoint wkroczył w nowe obszary, takie jak: portale internetowe, inteligencja biznesowa oraz portale społecznościowe.

SharePoint Server 2013 wprowadza olbrzymią liczbę nowych funkcjonalności m.in. w obszarze zarządzania treścią na witrynach sieci web. Ten post ma na celu zapoznanie Was z nowymi cechami produktu SharePoint Server 2013, z których chętnie skorzystają architekci witryn oraz portali internetowych. Artykuł nie wymienia wszystkich funkcji, raczej koncentruje się na kilku moim subiektywnym zdaniem najciekawszych, w każdym dyskutowanym obszarze.

Diagram: stos usług, komponentów oraz cech produktu SharePoint Server 2013, które będą bardzo przydatne dla
architektów oraz programistów portali internetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bazowe komponenty i usługi produktu SharePoint Server 2013

Zacznijmy od tego, że SharePoint Server 2013 korzysta z tej samej sprawdzonej, stabilnej i bardzo rozbudowanej platformy, która została wprowadzona w poprzednich wersjach SharePoint Server. Platforma dostarcza wszystkie niezbędne bazowe usługi oraz funkcje, dzięki którym produkt działa, jako rozbudowana platforma zarządzania
treścią i dzięki której można tworzyć zaawansowane portale internetowe.

SharePoint Server 2013 korzysta również z wprowadzonych we wcześniejszych wersjach technikach buforowania danych takich jak: object cache, output cache, BLOB cache oraz buforowanie dostępne w usłudze IIS. Dodatkowo w wersji 2013 została wprowadzona nowa usługa Distributed Cache, dzięki której poprawiono wydajność działania kilku nowych funkcjonalności produktu.

Mimo, że architektura aplikacji usług nie zmieniła się znacząco, SharePoint Server 2013 wprowadza nowe aplikacje usług, takie jak: Request Management, Machine Translation, App Management and PowerPoint Conversion. Co więcej, udoskonalono również istniejące aplikacje usług i usługi np.: Search, Managed Metadata, Word
Automation.

 

Architektura witryn

W SharePoint Server 2013, mechanizmy tworzenia oraz publikowania treści na witrynach sieci web zostały znacząco rozbudowane, aby realizować bardziej zaawansowane scenariusze biznesowe. Budując witrynę lub portal internetowy, zazwyczaj korzystamy z szablonu Portalu Publikowania (Publishing Portal template), który dzięki automatycznie aktywowanej funkcji Infrastruktury Publikowania (Publishing Infrastructure feature) udostępnia funkcjonalności związane z zarządzaniem treścią.

Zdefiniowanie Katalogu, składnik Content by Search Web Part oraz funkcja Cross-Site Collection Publishing dają możliwość publikowanie treści w oparciu o usługę wyszukiwania. Nowa metoda umożliwia udostępnienie danych z Katalogów w wielu zbiorach witryn. Sprawdza się to doskonale, gdy budujemy witryny wielojęzykowe prezentujące np.: katalogi produktów. Wydaje się również, że tego typu podejście w wielu scenariuszach może zastąpić publikację treści z użyciem poczciwej funkcji Content Deployment dostępnej w wersjach 2007-2013. Warto również zwrócić uwagę, na fakt, że w oparciu o Katalogi oraz zbiory terminów zdefiniowane w Managed Metadata Service możliwe jest budowanie dynamicznej nawigacji.

Dzięki użyciu polecenia Windows PowerShell, Set-SPSiteUrl, możemy wreszcie zbudować zbiory witryn korzystające z wielu adresów URL (bez potrzeby definiowania tych adresów dla całej aplikacji webowej), np.: www.contoso.eu oraz www.contoso.pl przypisane do tej samej kolekcji witryn.

 

Wielojęzykowe witryny

SharePoint Server 2010 to potężna platforma do budowy wielojęzykowych portali internetowych. SharePoint Server 2013 nadal korzysta z tych samych dojrzałych funkcji służących do budowy witryn dla użytkowników posługujących się różnymi językami, np.: pakiety językowe, opcje (variations), funkcja wielojęzykowego interfejsu użytkownika (MUI feature), ASP.NET globalization oraz pliki zasobów. Natomiast dodatkowo wprowadza kilka świetnych udogodnień.

Warto wspomnieć o zmianach w opcjach językowych (variations), dzięki którym mamy większą kontrolę nad danymi, które są publikowane pomiędzy witryną w jednym na witrynę w innym języku. Co więcej, dzięki zastosowaniu usługi Machine Translation Service możliwe jest automatyczne (maszynowe) tłumaczenie treści stron z jednego języka na inny.

Wspomniana wcześniej metoda publikowania treści oparta o usługę wyszukiwania, stwarza nowe możliwości budowy portali z użyciem Country code top-level domains. Np.:

Gdzie każdy adres jest przypisany do oddzielnego zbioru witryn w tej samej aplikacji webowej SharePoint.

 

Architektura stron

SharePoint Server 2013 wprowadza ulepszenia w architekturze stron webowych. Duży nacisk został położony na zmniejszenie rozmiaru wysyłanych stron webowych oraz polepszenie formatowania HTML. Plik styli CSS jest uproszczony w stosunku do poprzedniej wersji, a strony HTML nie zawierają już tabel w składnikach web part oraz
strefach WebPartZone. Edytorzy treści polubią też inne nowe funkcje, np.: możliwość kopiowania treści (wraz z formatowaniem) z MS Word bezpośrednio na stronę webową lub do zawartości składnika Rich Text Editor Web Part. Funkcja Image Renditions umożliwia optymalizację rozmiaru zdjęć, co w praktyce poprawia wydajność ładowania stron. Dodano nowy odtwarzacz filmów oparty o HTML5 oraz automatyczną generację zdjęć dla wybranych kadrów filmu.

Jeżeli w przeszłości na witrynach publikowania próbowaliście stworzyć własną stronę obsługującą błąd 404 (brak pliku), to pewnie wiecie, że nie było to zbyt proste i obejścia miały zakres wykraczający poza witrynę. W SharePoint Server 2013 da się to wreszcie łatwo zrobić, dzięki zastosowaniu nowego typu zawartości oraz wbudowanej stronie błędu, którą można dostosować do własnych potrzeb.

 

Wygląd i zachowanie stron

Czy miałaś/miałeś okazję budować witryny SharePoint, które mają niestandardowy (ładny) wygląd? Jeżeli jesteś projektantem stron internetowych i programistą  SharePoint, nie jest to skomplikowane. Po prostu należy zbudować własną stronę wzorcową SharePoint i plik(i) CSS. Z tym, że głównym problemem jest to, że większość
projektantów stron internetowych zna dobrze HTML oraz CSS, ale nie rozumie architektury stron wzorcowych budowanych w oparciu o ASP.NET, w szczególności pod SharePoint Server. W SharePoint Server 2013, strony wzorcowe mogą zostać zbudowane z użyciem pliku HTML oraz związanych z nim plików CSS/JavaScript. Nowe
narzędzie Design Manager automatycznie wykonuje konwersję pliku HTML do strony wzorcowej SharePoint. Co więcej, nawet po wygenerowaniu nowej strony wzorcowej, projektant może kontynuować dostosowywanie z użyciem ulubionych narzędzi takich jak: Microsoft Expression Web Studio lub Adobe Dreamweaver).

Jest również, Device Channel - prosta, ale bardzo przydatna funkcja, dzięki której SharePoint automatycznie korzysta z właściwej strony wzorcowej, w zależności od typu urządzenia lub przeglądarki internetowej klienta.

No i oczywiście warto wspomnieć o zgodności SharePoint 2013 z HTML5… Mała rzecz, ale bardzo cieszy…

 

Optymalizacja pod kontem wyszukiwarek Internetowych

Narzekaliście na braki w SEO w poprzednich wersjach SharePoint? To przygotujcie się na duże zmiany. Witryny bazujące na portalu publikowania są optymalizowane pod kontem wyszukiwarek internetowych tak, aby portale zbudowane w oparciu o SharePoint były zgodne z najważniejszymi standardami zdefiniowanymi przez twórców wyszukiwarek (Bing, Google, Yahoo). Co w praktyce oznacza, że strony SharePoint będą otrzymywały wyższą ocenę (ranking) podczas pozycjonowania stron w wynikach
wyszukiwania. 

Na witrynie internetowej wykorzystującej szablon Portalu Publikowania, nie zauważymy „brzydkich” tymczasowych przekierowań 302. Z adresów URL stron znika nic-niewnoszący i nielubiany przez przeszukiwarki termin „/Pages/”. Po aktywacji odpowiedniej funkcji na poziomie zbioru witryn, SharePoint automatycznie generuje plik robots.txt oraz mapy witryn w formacie XML. Ponadto, dzięki właściwościom SEO np. na poziomie stron, można wreszcie zmodyfikować tytuł strony, opis, słowa kluczowe oraz nadać jej przyjazną nazwę. Pojawia się również opcja zdefiniowania kanonicznych adresów URL, dzięki której unikamy duplikowania treści w w ramach zaindeksowanego przez wyszukiwarkę portalu.

 

Rozszerzalność

SharePoint Server 2013, podobnie jak jego poprzednicy, to rozszerzalna platforma, która jest używana przez programistów do budowy rozwiązań udostępnianych w  Internecie. Model obiektowy obecny w ASP.NET 4.5 oraz SharePoint 2013 jest olbrzymi, ale warto, aby architekci oraz programiści budujący portale internetowe byli świadomi kilku istotnych zmian.

Po pierwsze, SharePoint 2013 umożliwia użycie bardzo rozbudowanego klienckiego modelu obiektowego (CSOM). Dzięki niemu, można wreszcie otrzymać dostęp do aplikacji usług, bez pisania kodu serwerowego, bezpośrednio z JavaScript. Ponadto, usługa Representational State Transfer (REST) to alternatywne wejście do modelu obiektów SharePoint zdalnie. Z użyciem żądań HTTP możliwe jest wykonanie typowych operacji takich jak czytanie, modyfikacja czy usuwanie danych z witryn oraz list.

Warto podkreślić, że w SharePoint 2013 wprowadzono nowy model Apps, który zapewnia rozszerzenie funkcjonalności witryny SharePoint np. przy użyciu JavaScript, HTML oraz klienckiego modelu obiektowego. Rozwiązania Apps (potocznie „apki”) mogą być wykonywane w przeglądarce klienta lub poza farmą SharePoint (np. w chmurze Windows Azure).

Usługa wyszukiwania w SharePoint Server 2013 jest hybrydą najlepszych cech wyszukiwarki w SharePoint oraz FAST Search (w SharePoint 2013 zintegrowano oba produkty). Wprowadzono wiele ulepszeń z „pudełka” np.: rekomendacje, przebudowane Centrum Wyszukiwania, uściślenia wyszukiwania i fantastyczna funkcja ciągłego
przeszukiwania. Programiści mogą budować własne rozwiązania z użyciem wyszukiwarki i bardzo rozbudowanego języka zapytań w oparciu o słowa kluczowe.

 

Podsumowując

Ponad 70% przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu Fortune 500 korzysta z technologii i produktów SharePoint. Głównie na potrzeby budowy portali intranetowych, zarządzania wiedzą, wyszukiwania informacji, zarządzania rekordami, funkcji społecznościowych, inteligencji biznesowej czy eDiscovery. Ta sama platforma jest od lat wykorzystywana do  budowy świetnie wyglądających witryn i portali internetowych. SharePoint Server 2013 dostarcza nowe oraz ulepszone usługi i komponenty, które ułatwią architektom oraz programistom budowę portali publikowanych w Internecie. Co więcej, SharePoint 2013 to również elastyczne podejście hostingowe, witryna internetowa może być wdrożona w prywatnej farmie SharePoint, jak również w chmurze – na publicznych witrynach hostowanych na platformie Office 365. Wreszcie fakt ostatnio przeze mnie zasłyszany, witryny Internetowe oraz Ekstranetowe będą licencjonowane w ramach licencji SharePoint Server (licencja SharePoint for Internet Sites nie jest już wymagana) sprawia, że nowa platforma staje się bardzo atrakcyjna również z finansowego punktu widzenia.

 

Comments
Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment