Kunder og partnere som planlegger å ta i bruk Office 365 ønsker ofte å minimere kostnadene og kravene til infrastruktur i eget datasenter.

Vedlagte white paper tar for seg hvordan man kan rulle ut single sign-on til Office 365 ved å bruke Windows Azure som infrastruktur for de nødvendige tjenestene (Active Directory Federation Services og Windows Azure Active Directory Synchronization Tool.

 

Office 365 Adapter: Deploying Office 365 Single Sign-On using Windows Azure