Internett Explorer 9 er her
Nettleseren er raskere, renere og sikrere enn noensinne, og utnytter kapasiteten i datamaskinen på en måte som gir nye og bedre nettopplevelser.

Last ned og prøv IE9 her