Virksomheder og andre interesserede inviteres til informationsmøder d. 11. og 12. maj om mulighederne for at søge Fornyelsesfonden om støtte. Fonden har 760 mio. kr., som skal bringes i spil i 2010-12. Læs mere om arrangementerne her.