The Office 2010 Language Interface Pack for Macedonian went live today.

You can find it by clicking on this link.

This Office Language Interface Pack allows you to change your User Interface to Macedonian in the following Office 2010 applications: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint and Word. It also allows you to use the  Macedonian  spell checker.

Or in Macedonian for you...

Office 2010 Јазичниот Интерфејс Пакет на Македонски јазик е достапен од денеска.

Можете да го најдете со кликнување на овој линк.

Office 2010 Јазичниот Интерфејс Пакет на Македонски јазик ви овозможува да го смените корисничкиот интерфејс во Македонски за следниве Office 2010 апликации: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint и Word. Исто така ви овозможува користење на проверка на правопис на Македонски јазик.