Har du lyst å komme igang med FAST Search for SharePoint 2010? Nå har vi lagt ut 24 gratis online kurs moduler på TechNet!

24 free, distinct modules (with downloadable content, assessments and hosted hands on labs) are now available. This content covers both SharePoint Server 2010 and FAST Search Server 2010 for SharePoint.   

(Nå med oppdaterte lenker som virker...)

Happy learning!
Anna