Lärarnas Riksförbund och Microsoft presenterar:
Årets innovativa lärare

En jury bestående av representanter från Lärarnas Riksförbund och Microsoft har utsett totalt fyra lärare som belönas för sitt nyskapande arbete i skolan.

 
Bilden: Bo Jansson (Lärarnas Riksförbund), Kara Barker-Åström och Roger Lister (Viktor Rydberg Gymnasium), Carina Ehn (Björknässkolan), Bettina Drake (Spyken Gymnasium) och Marie Ygge (Microsoft).

Årets innovativa lärare har valts ut med följande motiveringar:

Roger Lister & Kara Barker-Åström (Viktor Rydberg Gymnasium)
Kriminalteknik i klassrummet

Roger och Kara har på ett spännande och innovativt sätt utvecklat undervisningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). De har hittat nya metoder för att på ett intresseväckande sätt möta eleverna och samtidigt öka deras intresse för naturvetenskap.

Med inspirationen från populära TV-serier som till exempel CSI får eleverna arbeta med avancerade laboratorieanalyser och undersökningar. Dessa fördjupade kunskaper är viktiga när eleverna sedan löser ett tänkt brottsfall på skolan, där de vid brottsplatsundersökningen använder moderna kriminaltekniska metoder, med laboratorieanalyser och digital teknik. 

Roger Lister och Kara Barker-Åström är lärare vid Viktor Rydberg Gymnasium i Stockholm.  De nås på: 0704-17 45 45

Bettina Drake (Spyken Gymnasium)
It-stödjare & frukostklubb

Bettina har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att göra eleverna delaktiga i utvecklingen av IKT-användningen på skolan. De elever som är IT-stödjare får en grundläggande utbildning i datorkunskap och IT-stöd och hjälper sedan sina klasskamrater med datorer och programvara. De är också klassens språkrör när det gäller IKT-frågor och skolans utveckling av IKT-användningen.

Bettina visar även på en väl utvecklad verksamhet med många olika pedagogiska grupper och workshops för skolans lärare och elever. Skolans Pedagogiska grupper består av lärare som arbetar tillsammans med olika teman och projekt för eleverna. För elever, lärare och övrig personal har Bettina har arrangerat en stor mängd workshops inom olika IKT-områden. Regelbundet varje månad inbjuds dessutom IKT-intresserade även utanför skolan till en så kallad Frukostklubb, med föreläsningar och diskussioner.

Bettina Drake är IKT-pedagog och lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund. Bettina nås på: 046-35 73 92 eller bettina.drake@utb.lund.se

Carina Ehn (Björknässkolan)
OneNote - ett hjälpmedel för dig som lärare och elev
Carina använder på ett genomtänkt och mycket medvetet sätt OneNote i arbetet med sina elever i årskurs 1 och med kollegor. Det är särskilt spännande att se hur väl detta fungerar för yngre elever, som använder sin dator som ett självklart arbetsredskap på ett naturligt och utvecklande sätt. Carina använder OneNote till sin egen planering och i samarbetet med kollegorna i lärarlaget.

Klassen har en gemensam OneNote, där Carina lägger in genomgångar och instruktionsfilmer. Dessutom har varje elev en egen OneNote. Den delas med Carina, så att hon som lärare kan se vad de arbetar med och skriva kommentarer. När eleverna börjar lära sig verktyget kan de själva hämta uppgifter till sin egen OneNote. Det eleverna gör kan sedan läggas in i klassens gemensamma OneNote. Via en dator hemma, eller när eleverna tar hem sin egen dator från skolan, kan föräldrarna lätt ta del av vad eleverna arbetar med i skolan.

Carina Ehn är 1-7-lärare på Björknässkolan i Nacka. Carina nås på 0707-89 09 65 eller carina.ehn@nacka.se.

Mer information
För mer information var god kontakta Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft AB på telefon: 073-408 28 40 eller e-post: evape@microsoft.com.

Läs mer om Innovativa lärarutnämningen och  Microsofts Innovativa skolprogram.