Browse by Tags

Tagged Content List
  • Blog Post: Kraftigt ökad prestanda i nästa version av SQL Server

    Intresset för beslutsstöd, analys, Big Data och användande av stora datamängder växer snabbt både inom it och i affärsleden. Kostnaden för lagring och hantering av data sjunker snabbt. Skalfördelarna med molnet gör att inte bara stora men även små...