July, 2012

 • Hoppfull stämning på Almedalsseminarium om jämställdhet i IT-branschen

  På torsdagen bjöd Upplands Väsby Kommun och Microsoft Sverige in till seminarium om jämställdhet i IT-branschen i Almedalen. Det var en entusiastisk stämning med en mycket engagerad publik, och många idéer om hur IT-branschen skulle locka mer tjejer.

  ”Att vara kvinnlig civilingenjör inom IT är så attraktivt så det är inte riktigt klokt" sa Eva Malmström-Jonsson, Prorektor på KTH.

  Eva Pethrus fick frågan om varför Microsoft engagerar sig i den här frågan, och svarade att ”större delen av de som jobbar i Sverige är kvinnor. Vi har en inkomst, och vi konsumerar faktiskt andra saker än läppstift. Vi köper och använder teknik i lika stor utsträckning som män, och för att teknikföretagen ska ha rätt saker att sälja behöver vi fler kvinnliga programmerare som förstår målgruppen.”

  Pernilla Näsfors, IT-civilingenjör och representant för nätverket GeekGirls som satt i publiken, bidrog med en snabb replik: ”Att jobba med IT är kvinnligt – det är kreativt, skapande och kollaborativt.”

  Elin Hallgren från Winnet berättade att det just nu bara är 20 procent kvinnor på IT-utbildningar, och att detta speglas tillbaka i näringslivet där det ligger på en liknande nivå. Tittar man på VD-nivå är bara 8 % kvinnor.

  John Kåberg från Mattecoach på Nätet föreslog att man döper om programmen för att göra dem mer attraktiva för kvinnor. ”KTH kan väl ta hjälp av någon av alla PR-konsulter här i Almedalen och paketera om namnen på de program som inte attraherar tjejer” sa John.

  Något som är erkänt viktigt är kvinnliga förebilder – i branschen och utanför. ”Självklart ska vi lyfta fram kvinnliga pionjärer som forskaren Marie Curie och programmeraren Ada Lovelace, men det är minst lika viktigt att tjejer ser lärare, mödrar och storasystrar med tilltro till sin egen förmåga” sa Christin Hanefalk, Ordförande i utbildningsnämnden Upplands Väsby kommun.

  Ann-Marie Fransson från IT och telekomföretagen gav en avslutande kommentar till seminariet: ”Hela branschen står bakom det som sagts idag och jag kan bekräfta att tjejer med teknisk IT-utbildning sugs upp av branschen direkt.”

  Under seminariet twittrades det också flitigt under hashtaggen #jamtek. Här är några av tweetsen:

   IT&Telekomföretagen‏: ”Jobb i it-branschen är utvecklande, välbetalt, flexibelt, internationellt gångbart. Berätta det för alla unga tjejer. ^ amf #jämtek #itot

  AnnFollin:Vi måste stärka tjejernas tekniksjälvförtroende! Tjejer kan teknik, men ser det inte så. Skryter inte heller! #jämtek #Almedalen

  Vetenskap&Allmänhet‏: Microsoft: kvinnliga svenska it-entreprenörer måste komma fram som förebilder #jämtek

 • EUs nya riktlinjer för molntjänster - i linje med Microsofts säkerhetsarbete

  Den 1 juli kom EUs Artikel 29-grupp med ett utlåtande kring vad man som kund behöver tänka på när det gäller molntjänster. Bland annat understryker gruppen vikten av att molnkunder bibehåller kontrollen av sin data och har insyn kring hur den lagras, transporteras och i övrigt handhas. Från Microsofts sida ser vi mycket positivt på riktlinjerna och vi konstaterar att kraven är i linje med det omfattande arbete som vi lagt ner på att hitta en fungerande struktur för säkerhet, sekretess och personuppgiftshantering.

  Bland annat pekar gruppen på vikten av att molnkunder kan bilda sig en tydlig bild av hur uppgifterna behandlas och var datat lagras. Dessutom understryks behovet av fungerande personuppgiftsbiträdesavtal och i förekommande fall även EUs Standardkontraktsklausuler. Microsofts erbjudanden av Office 365 och Windows Azure erbjuder just detta och vi ser våra samlingssiter för information - Office 365 Trust Center och Windows Azure Trust Center – som goda exempel på den transparens och tydlighet som behövs för att molnkunder ska kunna fatta välinformerade beslut kring sin data.

  Läs gärna mer om Artikel 29-gruppen hos datainspektionen. Om du är intresserad så kan jag rekommendera dig att läsa mer om vad du bör tänka på inför valet av molnleverantör i IDCs whitepaper som även Lars Danielsson skrivit om på Computer Sweden. 

  *Artikel-29 gruppen är en oberoende rådgivande grupp där bland annat svenska Datainspektionen ingår. Gruppen har som uppdrag att se till att EUs dataskyddsdirektiv tillämpas enhetligt.

 • Han är Sveriges första MVP för Dynamics CRM

  Att vara en av Microsofts Most Valuable Professionals (MVP) är en mycket prestigefylld utmärkelse som endast ges till ett fåtal experter inom olika teknikområden. Av de över 100 miljoner som dagligen arbetar med våra produkter så har endast 4000 personer världen över fått utmärkelsen MVP.

  Den 1 juli utnämdes Gustaf Westerlund som till vardags är VD och chefsarkitekt vid CRM- konsulterna till Sveriges första MVP i Microsoft Dynamics CRM. Självklart tycker vi på Microsoft i Sverige att det är roligt att välkomna en ny MVP inom ett nytt spännande område. Därför vill vi passa på att gratulera Gustav och önska honom lycka till som MVP.

  Läs mer på Gustaf's Microsoft Dynamics CRM blog