IT-support för äldre och funktionshindrade

IT-support för äldre och funktionshindrade

  • Comments 1
  • Likes

Nu finns IT-support för äldre och personer med funktionsnedsättning, en verksamhet som precis startats på prov i Bromma, Norrtälje och Mölndal. Här kan man via telefon i lugn och ro få hjälp med problem som rör datorn, skrivaren eller TV:n.  Även tips och råd kring enklare digitala sysslor erbjuds, som till exempel hur man för över bilder mellan digital­kamera och mobiltelefon.

Initiativet "IT-support i hemmet" drivs av Hjälpmedels­institutet i samarbete med bland andra Bromma stadsdelsförvaltning, Mölndals stad, Tio­hundraförvalt­ningen i Norrtälje kommun, Synskadades Riks­förbund, Neurologiskt Handi­kappades Riksförbund, Seniornet, Kommunikations­myndigheten PTS, Svenska CallCenter Förening SCCF, Transcom och Microsoft.

Läs mer om detta på Hjälpmedelsinstitutet, Tiohundraförvaltningen och Svensk Handikapptidskrift. Pressmeddelandet finns också på MyNewsdesk.Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • Bra initiativ, och minst lika bra att ni belyser detta. Fortsätt gärna att tipsa om liknande projekt framöver :).