Verdiem EdisonMiljötänkande slår igenom på fler och fler områden. Man skall helst både skapa produkter som drar lite energi och är återvinningsbara i så stor utsträckning som möjligt.

Ett enkelt sätt att minska energiåtgången i den egna datorn är att använda Verdiems programvara Edison, som vi lyfter fram på Microsoft.com i dagarna. Med den förbättras operativsystemets aktuella ströminställningar och resultatet blir energibesparingar som i sin tur påverkar miljön.

Med verktyget kan man mäta, övervaka och styra sin dators energianvändande för att minska på koldioxidutsläpp. T ex kan man schemalägga - identifiera arbets- och icke arbetstid för att optimera energiförbrukning baserat på när datorn används eller är i stand-by. Man kan välja mellan ett antal inställningar för att spara energi och  man kan se rapporter - hur mycket påverkar olika inställningar utsläpp av koldioxid, energiåtgång och hur mycket pengar kan man spara?

Vill man inte använda några av standardinställningarna kan välja helt egna inställningar i verktyget, som är väldigt intuitivt.

Vi passar även på att tipsa om fem sätt att få datorn att bli lite snabbare, via Microsoft.com.