Landstinget i Gävleborg först ut med att sända fullmäktiges möten live på internet via Silverlight

Landstinget i Gävleborg först ut med att sända fullmäktiges möten live på internet via Silverlight

  • Comments 1
  • Likes

Landstinget i Gävleborg kommer idag tisdag den 24 februari att göra något av en världspremiär. Då är landstinget först ut med att sända fullmäktiges sammanträde via Silverlight på internet. På samma webbsida kan besökare utöver videon även se tillhörande presentationer, dynamiska texter om vad som sker under mötet, bilder och annat. Grundfundamentet för videosändningen är Microsofts teknik Silverlight.

Det som är unikt är att denna videosändning via Silverlight är att den kombineras med presentationer och andra delar runtomkring för att göra landstingsfullmäktige mer tillgängligt och intressant för besökarna. Lösningen, som utvecklats av företaget Yra, gick snabbt och enkelt att utveckla vilket i slutändan resulterar i att landstinget kan nå ut till ännu fler och samtidigt spara kostnader.

– Denna typ av avancerade direktsändningar har tidigare varit begränsade till Internet Explorer i kombination med Windows Media Player om man inte har valt en dyr speciallösning. Vi vet att amerikanska företag har gjort liknande lösningar baserade på annan teknik för uppåt 200 000 kronor men Microsofts teknik i kombination med vår egen kompetens har resulterat i att vi kunnat leverera en bättre lösning som kostar en bråkdel så mycket, säger Roger Reinholdsson på Yra.

Ett krav som Sveriges landsting och kommuner har är att så många som möjligt ska kunna se fullmäktiges möten. Det var också en anledning till att Yra valde Microsofts Silverlight-teknik. Den fungerar nämligen på Windows, Mac och Linux samt i olika webbläsare som Internet Explorer, Safari och Firefox.

Bookmark and shareYour comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment
  • Landstinget i Gävleborg blir idag först ut med att sända fullmäktiges sammanträde via Silverlight på