Na spletnih straneh www.msdynamics.si smo prenovili seznam partnerjev, ker smo pred kratkim uvedli nov način merjenja kompetence partnerjev. V sklopu prehoda celotnega Microsoftovega partnerskega načina klasifikacije partnerjev na pridobivanje kompetence po posameznih področjih sta sedaj tudi dve kompetenci na področju poslovnih rešitev Dynamics in sicer:

  • Upravljanje odnosov s strankami – CRM ter
  • Poslovni informacijski sistemi ERP.

Spodaj je kratek opis tega kaj lahko stranke od partnerjev v okviru posamezne kompetence pričakujejo.

Kompetenca

Vaša težava

Rešitev

Upravljanje odnosov s strankami - CRM (Customer Relationship Management)

»Izgubljamo dragocene prodajne priložnosti, saj nimamo vzpostavljene prave rešitve za organizirano delo s podatki o naših strankah. Radi bi bolje podprli delo našega prodajnega osebja, izboljšali učinkovitost promocijskih kampanj in bili sposobni našim kupcem pripraviti ponudbo, prilagojeno njihovim individualnim potrebam in željam.«

Izberite Microsoftovega partnerja, specializiranega za področje upravljanja odnosov s strankami. Ti partnerji so vrhunsko usposobljeni za uvajanje naprednih rešitev Microsoft Dynamics CRM in povezanih aplikacij.

Poslovni informacijski sistemi ERP (Enterprise Resource Planning)

»Potrebujemo preverjen poslovni informacijski sistem, ki se bo lahko povsem prilagodil našim poslovnim procesom in podprl poslovne prioritete. Radi bi bolje povezali upravljanje naših notranjih in zunanjih virov, od upravljanja premoženja in financ do človeških virov in oskrbovalne verige.«

Microsoftovi partnerji s kompetenco za poslovne informacijske sisteme imajo znanje, izkušnje in vire za hitro in uspešno uvedbo poslovnih rešitev Microsoft Dynamics NAV ali AX.

Poglejmo najprej ERP partnerje. Delijo se na:

  • Partnerje z Gold kompetenco (predstavlja najvišji nivo specializacije in zahteva od partnerja vsaj šest usposobljenih strokovnjakov, ter določeno število projektov ter uporabo pravilnih metodoloških pristopov),
  • Partnerje s Silver kompetenco (predstavlja srednji nivo specializacije in zahteva od partnerja vsaj tri usposobljene strokovnjakov, ter določeno število projektov ter uporabo pravilnih metodoloških pristopov),
  • Partnerje, ki imajo znanje, vsaj nekaj (lahko tudi veliko) izkušenj, vsaj dve certificirani osebi in pravico do prodaje licenc.

Na področju CRM so Microsoftova merila glede kompetenc za razmere na Slovenskem trgu zelo ostra (predvsem na prihodkovnem področju). Zato kljub dejstvu, da ima več partnerjev izpolnjene pogoje povezane z znanjem, certifikacijo strokovnjakov in izkušnjami, nimamo veliko partnerjev s CRM kompetenco.

Tomaž