Današnja vsebina je nekoliko bolj splošna in izhaja iz debate, ki smo jo pred kratkim imeli s predstavniki IT podjetij. Tema je bila kako lahko (težko) je ITjevcem na vseh nivojih prepričati tiste, ki imajo v rokah škarje in platno (beri: sredstva za investicije) o smotrnosti investicij v IT. Strinjali smo se, da to ni enostavna naloga, ker ITjevci velikokrat ne govorijo jezika, ki bi ga res razumeli poslovni odločevalci, pa tudi njihova ekonomska znanja niso vedno na primernem nivoju.

Nekaj dni po tej debati sem naletel na spodnji izvleček iz leto in pol stare raziskave, kjer je bilo eno od vprašanj tudi, katere so ključne ovire, s katerimi se srečujejo IT odločevalci. Spodaj so rezultati, eden od načinov gledanja pa je naslednji: IT je strošek, ki gre za vzdrževanje tega, kar že imamo. Torej, zakaj bi tja vlagali?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

What Are The Major Obstacles Confronting CIOs?image 
Vir: Informationweek, June 16, 2008
Podatki: Informationweek Analytics 2008 Tomorrow’s CIO Survey Of 720 Senior Business Technology Executives; 537 CIOs/VPs Of IT And 182 Corporate Managers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedaj dodajmo še en podatek – približno 70 % vseh stroškov IT gre za vzdrževanje obstoječih sistemov. To je podatek, ki ga je pokazalo veliko različnih raziskav. Če združimo zgornje ovire in “70% neproduktivnih stroškov” lahko izpeljemo naslednjo (zelo poenostavljeno) idejo.

IT odločevalci se vrtijo v začaranem krogu, kot je prikazan spodaj. Ker gre 70 % vseh stroškov IT za to, da vzdržujejo obstoječe sisteme, vidijo poslovni odločevalci vse skupaj samo kot strošek, saj vsa sredstva, ki jih namenijo za IT, ne prinesejo poslovnih učinkov (v stilu “Saj to že imamo, zakaj moramo še vedno dati toliko denarja za nekaj, kar tako dela”). ITjevci tako nimajo dovolj denarja, da bi investirali v tehologije, ki bi optimizirale in avtomatizirale obstoječe sisteme. Tako ne morejo vlagati v sisteme, ki bi prinesli dodatne poslovne učinke, ki bi jih razumeli poslovni odločevalci. Ker ne ustvarjajo nove poslovne vrednosti, ne dobijo dodatnih sredstev. Posledično top management nima občutka niti potrebe, da bi se bilo dobro ukvarjati z ITjem n ga razumeti. IT je strošek!

image

Seveda pa se najdejo tudi takšni, ki vpliv in potencial ITja prepoznajo, kar se ponavadi pozna tudi na poslovnih rezultatih, kot kaže spodnja raziskava. V njej so ugotavljali korelacijo med tehnološko zmogljivostjo podjetja in uspešnostjo prodaje. Vidimo, da so najhitreje rasla tista podjetja, ki so bila tehnološko najbolj napredna. Ta korelacija je kar precej premosorazmerna in nekako nakazuje daje je uspešnost prodaje posledica investicij v IT.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

image 
Vir: Keystone Strategy, Inc., 2005
*Korelacija med tehnološkimi zmogljivostmi in rastjo prodaje predstavlja 97,7-odstotno statistično zanesljivost.
**Rast prodaje je visoka, a v obsegu napovedi 24-mesečne stopnje rasti proizvodnje trajnih dobrin, ki jo je napovedal Urad za gospodarske statistike ZDA.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Če se vrnem k naši debati z začetka sestavka, smo udeleženci družno ugotovili, da moramo tisti, ki smo v IT podjetjih, pomagati ITjevcem v podjetih na več načinov: vzpostavljanje komunikacije s poslovnimi odločevalci, pozicioniranje IT kot strateškega vira podjetij, vklapljanje It v vse vidike izpobraževanja vodstvenih kadrov, preseganje “tehnološkega” razmišljanja na strani nas ponudnikov. Kot zaključek pa smo dodali, da se moramo vsi v ITju naučiti operirati s številkami (donosnost investicij ipd), da bomo znali s izračuni podpreti naše argumente, zakaj je investicija v novo informacijsko rešitev bolj donosna od kakšne druge investicije.

Tomaž Perc
Vodja poslovanja za poslovne rešitve Dynamics