Predstavniki Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor so na dogodku Convergence 2009, ki je potekal na Dunaju, navdušili s predstavitvijo plodnega poslovno-akademskega sodelovanja z Microsoftom in njegovo partnersko mrežo. Simona Sternad in Samo Bobek sta udeležencem konference predstavila sodelovanje z Microsoftom in njegovimi partnerji na področju poslovnih rešitev, ki jim je pomagalo pri razvoju sodobne študijske smeri za e-poslovanje. V okviru te smeri fakulteta poleg temeljnih znanj študentom nudi najnovejše vsebine s področja poslovnih informacijskih sistemov in neposreden dostop do strokovnjakov za informacijske tehnologije, s čimer so po zaključku študija bolj konkurenčni na trgu delovne sile.

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor je v okviru prenove svojih študijskih programov, ki so jo izvedli leta 2006, oblikovala tudi študijsko smer e-poslovanje, katere diplomanti so ekonomisti z različnimi znanji poslovne informatike. S preoblikovanjem in vzpostavitvijo študijske smeri e-poslovanja je fakulteta študentom poleg temeljnih znanj omogočila dostop tudi do tem s področja informacijskih sistemov, pri tem pa so se povezali z Microsoftom in njegovo partnersko mrežo.

»Pri oblikovanju smeri smo se zgledovali po podobnih programih, ki so se v zadnjih letih pospešeno pojavljali v svetu. Potrebe po strokovnjakih informatike se v svetu v zadnjem času zelo spreminjajo in podjetja vse pogosteje iščejo strokovnjake, ki imajo znanje ekonomije in poslovnih ved ter znanje informatike,« je povedal Samo Bobek, redni profesor za področje poslovne informatike na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. »V želji, da bi oblikovali privlačno smer, tako za študente kot za podjetja, smo se povezali s slovensko podružnico Microsofta in skupaj nam je uspelo doseči, da je študijska smer med študenti priljubljena, zadovoljna pa so tudi podjetja, ki so zaposlila naše prve diplomante.«

Študijsko smer sestavljajo predavanja o rešitvah poslovnih informacijskih sistemov (ERP), informacijskih sistemih e-poslovanja, rešitvah poslovnega obveščanja in druga. Predavanje o rešitvah poslovnih informacijskih sistemov je ključni del študija in nudi tako širok nabor znanj kot tudi poglobljene praktične izkušnje z izbranimi rešitvami.

»Ker želimo študentom poleg teoretičnih znanj dati tudi čim več praktičnih izkušenj, pridobijo študentje med študijem praktične izkušnje z delom s poslovnimi rešitvami. Naučijo se uporabljati Microsoft Dynamics NAV, spoznajo pa tudi Microsoft Dynamics CRM in Microsoft SharePoint Services ter druge rešitve. Partnerji Microsofta v računalniških učilnicah predstavijo poslovne rešitve, pri predavanjih pa njihovo uporabnost skozi primere iz podjetij,« je predavanja opisala Simona Sternad, višja predavateljica za področje poslovne informatike na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor.

Pridobljeno znanje omogoča študentom pridobitev certifikatov »Poznavanje rešitve Microsoft Dynamics NAV« in »NAV 5.0 Financials (MB7-515)« ter »Microsoft Office Application Specialist«, ki vključuje tudi šest certifikatov s področja izdelkov Microsoft Office in Windows. Izkušnje na Ekonomsko-poslovni šoli Univerze v Mariboru kažejo, da so študentje s takšnim načinom dela zelo zadovoljni, saj jim pridobljeno znanje in še posebej certifikati omogočajo konkurenčno prednost pri zaposlitvi.

»Adacta za študente pripravlja predavanja in prakse, omogočamo pa jim tudi študentsko delo. Zaradi stikov z vsako generacijo študentov lahko spremljamo, koliko znanja imajo, na podlagi česar lažje načrtujemo iskanje in uvajanje novih sodelavcev. Hkrati navezujemo stike s perspektivnimi študenti,« je izkušnje pri sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto Maribor opisal Simon Babošek, vodja projektov pri podjetju Adacta.

»S takšnim znanjem in izkušnjami so študentje zanimivejši za nas delodajalce – tako ponudnike informacijskih tehnologij kot uporabnike, saj se bodo hitreje in učinkoviteje vključili v delovno okolje ter hitreje napredovali kot študentje z bolj teoretično zasnovanih smeri,« meni Ana Lampret, direktorica prodaje programa Microsoft Dynamics NAV pri podjetju SRC, ki prav tako sodeluje pri študijski smeri e-poslovanje na Ekonomsko-poslovno fakulteti Maribor.

O dogodku Convergence 2009

Microsoft je na konferenci Convergence 2009, ki je potekala na Dunaju, skupaj z uporabniki in s partnerji obeležil prvo obletnico vizije dinamičnega podjetja in predstavil njeno prihodnost. Podjetje je orisalo, kako je mogoče za izboljšanje konkurenčnosti uporabiti sodobna orodja za upravljanje poslovanja (ERP) in upravljanje odnosov s strankami (CRM). Prireditve se je udeležilo tudi več kot 30 predstavnikov iz slovenske Microsoftove partnerske mreže in uporabnikov rešitev Microsoft.

Tomaž Perc
Vodja poslovanja za poslovne rešitve Dynamics