Úplná technická podpora pre verziu riešenia Microsoft Dynamics NAV 5.0
skončí 10. apríla 2012. Zákazníci s aktívnym servisným plánom budú môcť naďalej
využívať v rámci CustomerSource tieto
výhody:        

• Predošlé vydania upgradov, aktualizácií, servisných
balíkov, oprav a legislatívnych aktualizácií           
• Samostatná podpora prostredníctvom vedomostnej databázy               
• Neobmedzené online školenia               
• Nástroje a diskusné fóra na CustomerSource

Viac informácií získate na PartnerSource alebo na stránkach technickej podpory produktov Microsoft.