V priebehu posledného štvrťroku 2011 bude pre všetkých zákazníkov Microsoft Dynamics NAV, ktorí majú aktívny BREP, zadarmo sprístupnené riešenie Zetadocs Express. Zetadocs Express umožní jednoduché a bezpečné ukladanie všetkých originálnych dokumentov, ktoré sú priradené k záznamom v Microsoft Dynamics NAV, v centrálnom úložisku s využitím Microsoft SharePoint Online. Viac informácií získate na PartnerSource