Novembrová aktualizácia pre riešenie Microsoft Dynamics CRM 2011 prináša nové vylepšenia vrátane integrovanej sociálnej spolupráce, rozšírených možností Business Intelligence, spolupráce s Office 365 a lepších možností nasadenia CRM 2011 v korporátnom prostredí. Podrobnejšie informácie nájdete na internete.