Inatt släppte Mike Nash nyheten publikt att uppdateringen till Windows Vista, dvs nästa version av klientversionen av Windows kommer att heta Windows 7 på Windows Vista Teamets Blog.

Servern heter ju redan somtidigare annonserat Windows Server 2008 R2.

Mvh/Micke