Michael Anderberg, IT Pro Evangelist, Microsoft AB

Michael jobbar som IT Pro Evangelist på Microsoft i Sverige och fokuserar framförallt på Windows Plattformen och Säkerhet. Han är också en eftersökt talare både nationellt och internationellt inom dessa ämnen.

Michael Anderberg, CISSP - Microsoft AB

About

Michael Anderberg, CISSP - Microsoft AB

IT Pro Evangelist with Microsoft Sweden focusing on IT Infrastructure and Security