I Windows Server 2003 var det en del problem när det kom till att sätta upp ett Microsoft supporterat kluster. Först var man tvungen att välja ut de komponenter som klustret skulle bestå av från Windows Server Catalogue Web Site. PSS supporterade bara de lösningar som blivit testade och publicerade på denna site. Processen för en återförsäljare att få sin lösning publicerad här var inte det lättaste... Ett test-kit skulle passeras och sedan skulle loggarna från testet till Microsoft för att sedan godkännas och sedan kunde lösningen publiceras som en supporterad klusterlösning.

Så vad hände om man ville lägga till en ny nod i sitt kluster efter säg, tre år? Om inte just den konfigurationen du har testats med den nod du vill köpa till kan du inte få ett supporterat kluster! Inte speciellt flexibelt.

Ett annat problem var att det var alldeles för svårt att sätta upp ett kluster i windows Server 2003. 50 sidors whitepapers behövde läsas igenom (minst).  

I Windows Server 2008 finns det något som heter cluster validation tool. När du ska sätta upp ditt kluster får du frågan; vilka noder skall du ha i klustret? Dessa noder kommer sedan att automatiskt testas, SCSI kommandom kommer utföras, diskar kommer flyttas till varje nod i klustret, kommunikationen kommer att kontrolleras mellan noderna med mera. Om noderna passerar valideringen är det bara att bygga sitt nu supporterade Microsoft kluster! Passerar man validation är det supporterat. Man kan även köra validation tool på ett redan byggt kluster när man gjort ändringar för att försäkra sig om att allting blev rätt.

Om klustret inte skulle passera och få godkänt på valideringen får man ut en detaljerad rapport på vad som gick fel. Man kan få betyg grönt (allt ok) gult (du är supporterad, men detta är inte best practice) eller rött (ngt är fel, ändra) på alla de test som valideringsverktygt utför.

Scenariet som följer kan nu uppstå: Vi har en kund som vill bygga kluser. Då kan inte svaret från Microsoft bli att gå till Dell, köp dina komponenter och hoppas att din lösning passerar validate. Vad som istället finns är Failover Cluster Configuration Program. Det finns listor hos varje återförsäljare som testat att bygga kluster av olika komponenter och där kan man hitta en rekommenderad lösning. Det kommer att bli på varje återförsäljares sida och inte hållas av Microsoft.