Ett av de viktigaste sakerna när det kommer till virtualisering, på vilken plattform som vi nu väljer, är att vi har en high availibility lösning på plats. När man konsoliderar servrar, kanske lägger en 10 stycken virtuella maskiner på varje server har man plötsligt satt sig själv i en situation där man riskerar mycket mer om just den servern skulle gå ner. Man behöver en lösning för att flytta över sina virtuella maskiner till en annan nod i klustret när man behöver göra ngn form av underhåll på servern.

Sedan har man det andra scenariet, då man har en oplanerad nedtid, när servern brinner upp eller när ngn snubblar över strömsladden. Detta kallar vi för failover clustering och då flyttas de virtuella maskinerna över till den nod i klustret som har tillräckliga resurser att köra dessa.

Som många av er vet kallas detta på Vmware språk för Vmotion. Vi kallar vår metod för Quick Migration. Skillnaden mellan dessa både sätt att flytta över virtuella maskiner kommer att gås igenom på Windows Virtualization team blog, första delen i serien hittar ni här.

Igår på Sun Microsystems Expo hade jag äran att få vara med och då fick jag tillfälle att dema quick migration för bland annat VMware!

IMG_0076