Tänään 8.11.2012 PASS Summitissa demottiin mielenkiintoinen skenaario joka herätti paljon keskustelua tauolla. SQL Server 2012 High Availability Groups teknologiallahan yhden noodin tietokantapalvelusta voidaan rakentaa lennossa useamman noodin klusteripalvelu joka huolehtii sekä tietokannan korkeasta käytettävyydestä että nopeasta toipumisesta totaalisesta tuhosta (Disaster Recovery).

Windows Azuren valmiit SQL Server 2012 virtuaalikoneiden imaget tukevat myös High Availability Groups -teknologiaa. PASS Summitissa demottiin kuinka kahden noodin tietokantaklusteriin lisättiin lennossa Windows Azureen provisioitava kolmas noodi. Tätä kolmatta (tai miksei neljättä tai viidettäkin) noodia voi käyttää Readable Secondary -moodissa asynkronisesti rakennettuna, jolloin esim. operatiiviseen tietokantapalveluun saadaan nopeasti käyttöön reaaliaikainen raportointikanta joka sijaitsee pilvessä. Koska Windows Azuressa voi virtuaalikoneen käyttöönoton yhteydessä myös määritellä, mihin Microsoftin pilvikeskukseen virtuaalikone luodaan - saadaan raportointikanta lähemmäksi käyttäjiä. Tämä toki oli kovin amerikkalainen skenaario. Yrityksen ERP-järjestelmä pyörii Yhdysvalloissa mutta yrityksen eurooppalaisilla käyttäjillä oli tarve saada reaaliaikaisia raportteja järjestelmästä. Toisin sanoen High Availability Groupin kolmas jäsen provisioitiin Eurooppaan.

Tuossa demossa High Availability Grouppeja käytettiin siis reaaliaikaisen raportoinnin tarpeita silmällä pitäen ja hyödynnettiin hybridi-ympäristöä. Samalla tavalla konesalissa pyörivästä liiketoimintakriittisestä tietokantapalvelusta voidaan tehdä Windows Azure -pilveen Disaster Recovery -ympäristö jota ei siis käytetä muuta kuin varaympäristönä joka voidaan ottaa käyttöön mikäli yrityksen konesali tai palvelimien levyt pimenevät (tai tuhoutuvat) täysin.

Lisää aiheesta mm. tästä linkistä: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/WAVirtualMachinesforSQLServer/threads

T. Marko