SQL Server 2012:n lopullinen RTM (Release To Manufacturing) -versio on nyt ladattavissa Microsoftin sivuilta osoitteesta http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29066

Kannattaa ehdottomasti asentaa ja kokeilla uusia hienoja ominaisuuksia. Nostaisin näistä esille esim. uuden korkean käytettävyyden arkkitehtuurin ja teknologian nimeltään SQL Server AlwaysOn High-Availability Groups. Siinä on kysymys käytännössä tietokantojen korkean käytettävyyden ja skaalautuvuuden parantamisesta klusteroiduissa ympäristöissä niin, että tietokantaa tarjotaan palveluna sovelluksille ja SQL Server 2012:n sisäinen teknologia yhdistettynä Windows Server -palvelinkäyttöjärjestelmän klusterointiominaisuuden kanssa varmistaa sen että tietokanta on jatkuvasti saatavilla, sitä voidaan lukea useammalta palvelimelta samanaikaisesti, varmuuskopiot voidaan ottaa lennosta ja yksittäisen palvelimen tai levyjärjestelmän hajoamisesta huolimatta ajantasainen tietokanta löytyy palvelinryppään joltain noodilta. Nyt et enää tarvitse Oraclen Real Application Cluster -teknologiaa tai fyysisiä/loogisia standby -saitteja High Availability ja Disaster Recovery -skenaarioiden toteuttamiseen. High-Availability Group Listener -palvelu huolehtii sovelluksen uudelleenohjaamisen siihen klusterin noodiin josta tietokantaa sillä hetkellä kannattaa sovellukselle tarjota.

Yksi mielenkiintoisista ominaisuuksista on uusi indeksityyppi nimeltään columnstore index. Kun tällainen indeksityyppi otetaan tietovarastotaulussa käyttöön esim. sellaisella sarakkeella jota käytetään aggregaattilaskennassa usein, uudelleenorganisoi SQL Server 2012 kyseisen taulun rivipohjaisen tallennuksen sijaan sarakepohjaiseksi - ja tämän lisäksi pakkaa datan levylle. Tällöin tietovarastotaulun lukeminen on erittäin nopeaa koska kyselyjen kannalta relevanttien sarakkeiden lukemiseksi levyltä ei tarvitse lukea dataa rivipohjaisesti palvelimen muistiin vaan riittää pelkästään sarakedatan käsittely.

SQL Server Analysis Services tarjoaa nyt uuden asennuskonfiguraation vanhan ja tutun Multidimensional OLAP/Data Mining -konfiguraation vaihtoehtona. Uusi Tabular Mode käyttää hyväkseen uutta Business Intelligence Semantic Model -tietomallia, jonka voi rakentaa helposti esim. PowerPivot for Excel -työkalulla. PowerPivot for Excel kuten muistatte, mahdollistaa yhdestä tai useammasta tietolähteestä tiedon hakemiseen Excel-työkaluun, tiedon mallintamisen eli relaatioiden luonnin tietolähteiden välille sekä laskennallisten sarakkeiden, mittareiden ja KPI-arvojen määrittelyn helposti käyttäen joko PowerPivotin työkalupainikkeita tai Data Analysis Expressions (DAX) -kaavakieltä joka muistuttaa Excelin laskentakaavakieltä joiltain osin. Taustallahan PowerPivot for Excel itse asiassa pakkaa muistinvaraisesti kaiken tietolähteistä ladatun tiedon erittäin kompaktiin tilaan ja samalla rakentaa tietomallin loppukäyttäjän tekemien määritysten mukaisesti. Kova juttu on siinä että tämä PowerPivotilla tehty tietomalli voidaan nyt palauttaa datoineen sellaisenaan Analysis Services Tabular Mode -tietokantaan jolloin kaikki analyysissä käytettävä data on muistinvaraisessa tietokannassa serverin muistissa (vs. OLAP-kuutiot tallentavat datan levylle). Tabular Mode käyttää tehokasta sarakepohjaista pakkausta (periaatteessa sama teknologia kuin columnstore indekseissä) ja Microsoftin raportointivälineet tukevat suoraan tätä uutta tietolähdettä loppukäyttäjäraportoinnissa.

Noniin, tulipas selitettyä aika teknisesti loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen ratkaisu. Sen hyödyt tulevat esiin nopeasti esim. siinä kun liiketoiminnalle tulee uusia raportointitarpeita. Perinteisesti ollaan lähdetty rakentamaan OLAP-kuutioita mutta nyt vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää tätä PowerPivot for Excel/Business Intelligence Semantic Model/SQL Server Analysis Services Tabular Mode -skenaariota rinnalla.

Ja kaikki BI-ammattilaiset tulevat tykkäämään Data Quality Services -palvelusta ja sen Client -käyttöliittymästä. DQS mahdollistaa lähdejärjestelmistä tulevan datan tutkimisen ja paloittelun data domaineihin (esim. asiakasnimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ovat kaikki omia data domaineja). Data Quality Services tekee erilaisia tilastollisia, kielioppi- ja semanttisia algoritmeja hyödyntäviä analyyseja datasta ja nostaa esille lähdedatan puhtausongelmat. Tämän jälkeen voidaan rakentaa erilaisia datan puhdistussääntöjä ja tehdä myös datan puhdistusta (cleansing) esim. referenssidataa tarjoavia palveluja vasten. DQS tekee myös datan de-duplikointia ja "mätsäystä" (de-duplication, matching). Se on monipuolinen ja tehokas työkalu joka integroituu SQL Server 2012 Integration Services ETL-välineen sekä Master Data Services -palvelun kanssa. ETL-paketeissa voidaan käyttää uutta DQS Cleansing -transformaatiota Data Flow -editorissa ja esim. Master Data Services Excel Add-on (Excel-käyttöliittymään tarjolla oleva ilmainen laajennus jolla päästään masterdatan hallintajärjestelmään kiinni) tukee myös Data Quality Services -palvelua.

Tässä tuli nyt mainittua joitain "herkkuja" joista olen käynyt meidän kumppaneille ja suurasiakkaille kertomassa viimeisen 9 kuukauden aikana. Näitä kaikkia olen myös demonnut, seuraavan kerran demoja on luvassa TechDays-tapahtumassa parin päivän päästä (http://www.techdays.fi) eli tervetuloa seuraamaan esityksiäni! :)

T. Marko