Blogs

Beta 2 av Internet Explorer 7 är här

  • Comments 1
  • Likes

Hej!
Sedan igår finns Beta 2 av Internet Explorer 7 för nedladdning på webben. I väntan på ökad säkerhet i Vista kan vi alltså redan nu testa IE 7. Läs mer och hämta den
här

Vår, vår, vår...

Comments
  • ...och nu äntligen också för oss som kör XP x64.

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment