Blogs

SQL Server 2005 versioner

  • Comments 1
  • Likes

Hej!

Jag har fått lite frågor om de olika versionerna av SQL Server 2005 och vad de innehåller för funktionalitet. Jag ska försöka ge en sammanfattning av de viktigaste så får ni läsa på om detaljerna själva :)

När det handlar om antalet CPU:er så är begränsningen 1 för Express, 2 för Workgroup, 4 för Standard och Enterprise har ingen begränsning. Enterprise och Standard har heller inga begränsningar gällande RAM medan Workgroup har 3GB och Express 1GB. Express är den enda versionen som har begränsningar på databasernas storlek, max 4GB.

Partitionering: Enterprise
Databasspegling: Enterprise, Standard
Failover Klustring: Enterprise, Standard
Partitionering: Entreprise
Online indexering: Enterprise
Kryptering: Alla versioner
Replikering: Alla versioner
Reporting Services: Alla versioner

Detaljerad information om detta hittar ni på http://www.microsoft.com/sql/2005/productinfo/sql2005features.mspx

Lycka till i valet av version....

Maria

Comments
  • Hur kan man se om det är Express, Workgroup, Standard eller Enterprise som är installerat på en server?

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment