Windows Server 2008

Blog społeczności Windows Server 2008

Windows Server 2008 oraz Windows 7 RTM!

Windows Server 2008 oraz Windows 7 RTM!

  • Comments 1
  • Likes

Windows Server 2008 oraz Windows 7 RTM osiągneły status RTM. Ozancza to tyle że build 7600 został przekazany do produkcji i niedługo będzie można go kupić.

Daty dostępności systemu wyglądają następująco:

Dla Partnerów i OEM: Partnerzy ISV (Independent software vendor) oraz IHV (Independent hardware vendor) - 6 sierpnia.

Dla Partnerów Biznesowych:  Dla firm posiadających usługę Software Assurance (SA) - 7 sierpnia.

Dla Profesjonalistów IT i Programistów: Subskrybenci TechNet i MSDN - 6 sierpnia.

Dla Klientów:  w sprzedaży publicznej 22 października. Klienci korzystający oferty "pre-order" powinni otrzymać system przed 22 października.

Your comment has been posted.   Close
Thank you, your comment requires moderation so it may take a while to appear.   Close
Leave a Comment